ชาม BOWL-01

  
Dimension : 7.5x3 cm.

ชาม BOWL-02

  
Dimension : 19.5x5.5 cm.

จาน DISH-08

  
Dimension : 20x2 cm.

จาน DISH-09

  
Dimension : 23x2.8  cm.

ชุดนึ่งไมโครเวฟ MI-01

  
Dimension : 15.5x10 cm.

ชุดนึ่งไมโครเวฟ MI-02

  
Dimension : 23.5x16 cm.

ชุดนึ่งไมโครเวฟ MI-03

   
Dimension : 23x19.7x11 cm.

ชุดนึ่งไมโครเวฟ MI-04

  
Dimension : 17.7x20x7.3 cm

ชุดนึ่งไมโครเวฟ MI-810

  
Dimension : 12.5x18.5x6 cm

ตะเกียบ CS-01

  
Dimension : 0.6x24.5 cm

เครื่องคั้นน้ำส้ม SQ-01

  
Dimension : 14.5x21.3x11 cm

ชาม UFO

  
Dimension : 18.3x16.5x5.5 cm