กระติกน้ำ HC-100B
Dimension : 14x18 cm.
Capacity : 1.3 L.
สินค้ามี PU

Project Image


กระติกน้ำ HC-150
Dimension : 17x17 cm.
Capacity : 1.9 L.
สินค้ามี PU

Project Image


กระติกน้ำ HC-200B
Dimension : 16x24 cm.
Capcity : 1.85 L.
สินค้ามี PU

 

Project Image


กระติกน้ำ HC-260
Dimension : 15x16 cm.
Capacity : 2.45 L.
สินค้ามี PU

Project Image


กระติกน้ำ HC-350
Dimension : 21x25.5 cm.
Capacity : 3.5 L.
สินค้ามี PU

Project Image


กระติกน้ำ HC-380
Dimension : 19x28 cm.
Capacity : 3.8 L.
สินค้ามี PU

 

Project Image


กระติกน้ำ HC-500V
Dimension : 26x28.5 cm.
Capacity : 8.2 L.
สินค้ามี PU

Project Image


กระติกน้ำ HC-600N
Dimension : 26x28 cm.
Capacity : 6.35 L
สินค้ามี PU

Project Image


กระติกน้ำ HC-600V
Dimension : 23.5x27 cm.
Capacity : 6.4 L.
สินค้ามี PU

 

Project Image


กระติกน้ำ HC-900
Dimension : 27x37.5 cm.
Capacity : 11 L.
สินค้ามี PU

Project Image


กระติกน้ำ HC-1100V
Dimension : 30x37 cm.
Capacity : 10.8 L.
สินค้ามี PU